Galerie

Výstavy

Výstava Cesta palmového oleje: v roce 2015 jsem věnovala biologům, pedagogům a ochráncům přírody z Koalice proti palmovému oleji sérii obrazů k osvětě. Díla jim pomohou přiblížit žákům i veřenosti jedno z palčivých témat dnešní doby.

Výstava Rodinná tajemství: začátkem roku 2011 putovaly tyto obrazy po internetu, aby upozornily na konkrétní skutečné události, které se běžně dějí blízko nás. Byly k nim přidány i kontakty na poradny a krizová centra.

Vstup do galerie


Prodaná díla

Zde jsou vystaveny již prodané, případně darované kresby. Kvůli jednoznačnosti vlastnických práv uvádím většinu majitelů jmenovitě pod pracemi.

Vstup do galerie


Má oblíbená díla

Kresby, které pro mne mají vysoký osobní význam. Jedná se většinou o díla, ve kterých jsem se vyrovnávala s nespravedlností kolem sebe, s nezdary a mým dříve vážným zdravotním stavem. I v dnešní době sem zařazuji jen díla srdeční nebo věnovaná osobnostem, kterých si vysoce cením. Prodej těchto děl je možný pouze ve výjimečných případech.

Vstup do galerie